Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 2053 :: การแข่งขันเกมคำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รายการ "F&N Magnolia ChocMalt Triple-Game Challenge 2011" Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2053 : การแข่งขันเกมคำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รายการ "F&N Magnolia ChocMalt Triple-Game Challenge 2011"

ชมรมคำคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ส่งนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันเกมคำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รายการ "F&N Magnolia ChocMalt Triple-Game Challenge 2011" เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ สามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล ดังนี้

1. ชนะเลิศ รุ่น ม.ต้น เด็กหญิงศิรภัสสร กรกระโทก คู่กับ เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดีชื่น

2. รองชนะเลิศลำดับที่ 1   เด็กหญิงสุพรรษา อินจำนง คู่กับ เด็กหญิงวาณิช บัณฑิตพานิชชา

3. รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เด็กหญิงกุศมา โจบี สิงห์ทอง คู่กับ เด็กหญิงอรญา วิเศษหมื่นไวย

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:  ณฐพงศ์    วงศ์ทิศลักษณ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)    ผู้โพสต์: มิส  อรปรียา    มาตรโค้ง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 276 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 276 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้