Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 2034 :: การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2034 : การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดนิทรรศการ ๑๒ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  เกี่ยวกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๕-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาสุขภาพ ดังต่อไปนี้

                                           ชนะเลิศ                   ได้แก่  ทีม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

ประกอบไปด้วย         ด.ญ. ลลิตวดี  ดวงสา             ด.ญ.เพียงนภา  ไทยดี

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่  ทีม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

ประกอบไปด้วย         ด.ญ. นงณภัส  วงศ์วิวัฒน์       ด.ช.ภูริณัฐ  สุขจันทร์

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่  ทีม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

ประกอบไปด้วย         ด.ญ. นริศรา  ดำรงค์ศักดิ์       ด.ญ.อภิสรา  ไทยนิยม

                  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ยุทธนา    ชาตะสุวัจนานนท์    ผู้โพสต์: มิส  อรปรียา    มาตรโค้ง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 848 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 848 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้