โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
 

โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่นของฝ่ายปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555 ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศได้แก่
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มอบรางวัลโดย ม.ตระการ แสนแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


มิส  ช่อลดา    ปานแจ้ง ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง จาก งานธุรการ English Program

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้