การจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน
 

วันที่  14  มิถุนายน  - 2  กรกฎาคม  2553  ครูประจำชั้นจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน  ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2553  

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 วีระชัย    รัตนศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556)
มิส  ปรีย์นันท์    ลองจำนงค์
มิส  วารุณี    ไชยทวีวิวัฒน์กุล
มิส  ปรีย์นันท์    ลองจำนงค์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง จาก งานทะบียนนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้