กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย
 

   นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2/1 มีการเรียนโดยการทดลองวิทยาศาสตร์  เรื่องวัตถุจมลอย  เป็นการทดลองจากวัตถุต่างๆ  เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต  การจำแนก เรียนรู้ในเรื่องวัตถุหนัก -เบา  และความหนาแน่นต่างๆ


มิส  ทุเรียน    หาญณรงค์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 192 ครั้ง จาก งานกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้