โครงงานแซนวิชแฟนซี / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โครงงานแซนวิชแฟนซี
 
ในวันที่17กุมภาพันธ์ 2553 นักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 จำนวน 30 คน ได้ทำโครงงานแซนวิชแฟนซีนักเรียนชอบมากและได้ลงมือปฏิบัติจริง
และรับประทานเป็นอาหารว่างเช้าพร้อมๆกันทุกคน

มิส  พนิดา    เกียรติชูวงศ์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1630 ครั้ง จาก งานบริหารงานทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้