กิจกรรมหน้าเสาธง (นิทานแสนสนุก) / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมหน้าเสาธง (นิทานแสนสนุก)
 
การทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าวันนี้เป็นกิจกรรมนิทานคุณหนูการเล่านิทานแผ่นผ้าหน้าทะลุ

มิส  พนิดา    เกียรติชูวงศ์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง จาก งานบริหารงานทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้