กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยปี่ที่ 1/3 / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยปี่ที่ 1/3
  การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง อากาศ โดยให้นักเรียนเป่าฟองจากสบู่แล้วให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเช่น เกิดฟองขึ้น บางคนตอบว่าเห็นสีรุ้ง
ในลูกโป่ง กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องของอากาศอยู่รอบตัวเรา และการเกิดแสงสีรุ้งเมื่อลูกโป่งหระทบกับแสงแดด• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  กัญจน์ณิช    วีระพันธ์กุล
มิส  พนิดา    เกียรติชูวงศ์
มิส  กัญจน์ณิช    วีระพันธ์กุล ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 40 ครั้ง จาก งานกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้