จัดทำโครงงาน ระดับปฐมวัย / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    จัดทำโครงงาน ระดับปฐมวัย
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 มิสพนิดา เกียรติชูวงศ์ ร่วมกับนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1/3 ได้ดำเนินกิจกรรมโครงงานร่วมกันภายใน
ชั้นเรียน เป็นการทำโครงงานบัวลอยไข่หวาน นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำและได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง นักเรียนชื่นชอบและ
ให้ความสนใจมากเมื่อทำเสร็จยังได้ชิมฝีมือของตน
มิส  พนิดา    เกียรติชูวงศ์ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 702 ครั้ง จาก งานบริหารงานทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้