จัดป้ายนิเทศหน้าห้องสมุด / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    จัดป้ายนิเทศหน้าห้องสมุด
 ห้องสมุดได้ดำเนินการจัดป้ายนิเทศห้องสมุดทั้งหมด 5 บอร์ด แต่ละบอร์ดเนื้อหาประกอบไปด้วย เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  2 เนื้อหาวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี 3คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา 4 ความรู้เกี่ยวกับเพลงประจำโรงเรียน 5 พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา 6 ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากสำนักพิมพ์ต่างๆ
มาสเตอร์  พิทักษ์    จันทรบุตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1369 ครั้ง จาก

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้