Assumption College Nakhonratchasima, - กำหนดการ Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
แผนงาน : -
โครงการ : โครงการส่งเสริมงานลูกเสือ-เนตรนารี

หน่วยงาน : งานแผนกกิจกรรม มัธยมฯ ฝ่าย : แผนกกิจกรรม มัธยมศึกษา/ฝ่ายกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวัณชัย    ตรีชา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง
กำหนดการ
เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1
วันที่ 13 มกราคม 2555

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือฯ ม.1
     มาสเตอร์  สุวัณชัย    ตรีชา
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้